Turulszobrot avatnak Sepsiszentgyörgyön

A Székely Szabadság Napján, március 10-én, hétfőn leplezik le a Kőrösi Csoma Sándor és Templom utcák kereszteződésénél nemrég kialakított parkban Sepsiszentgyörgy legújabb köztéri szobrát. A tér közepén már korábban elhelyezett kőobeliszkre felkerül Sárpataki Zoltán szobrászművész turulmadara, amelyet ünnepélyes keretek között fognak felavatni.

Az ünnepség 10.30-kor Antal Árpád András polgármester beszédével veszi kezdetét, majd Gazda Zoltán, Sepsi Reform Egyesület elnöke, a turul szobor állításának ötletgazdája szól a közönséghez, ezután István Ildikó népdalénekes ad elő egy szabadság témájú éneket, majd a sepsiszentgyörgyi egyesített férfidalárda fog dalokat énekelni. Az ünnepség végén pedig Incze Zsolt, a Sepsi Református Egyházmegye esperese fog áldást és imát mondani.

Gazda Zoltán elmondta, hogy a turul szobor ötlete egy civil kezdeményezés eredménye, 2008 és 2012 között, mikor városi tanácsos volt, akkor keresték meg a polgárok, hogy Sepsiszentgyörgyön a történelem folyamán még sosem volt turulszobor és ennek kapcsán merült fel a szoborállítás gondolata. Az ötletet az önkormányzat is támogatta.

Eredetileg egy székelyudvarhelyi szobrászművészt kértek fel a szobor elkészítésére, de az nem felelt meg az elvárásoknak, így végül az alkotást Sárpataki Zoltán csíkszeredai szobrászművész készítette el ezelőtt nyolc hónappal. Az obeliszk Jakab Gyula gyergyószentmiklósi kőfaragó mester keze munkáját dicséri, ennek talapzatán a szintén csíkszeredai költő, György Attila háromsoros verse olvasható:

„Legendáinkból érkezett/Óvott küzdelmeinkben/S a jövendőbe vezet.”

Maga a tér két ház lebontása helyén jött létre. Pár évvel ezelőtt az önkormányzat megvásárolta a két romos ingatlant, majd lebontatta ezeket.

A tér rendezési munkálatai tavaly ősszel kezdődtek, egy kis sétányt is kialakítottak, a városi kertészet munkatársainak jóvoltából a hátsó területet termőfölddel töltötték fel, és dísznövényeket, fákat ültettek.

A padokat, illetve szemeteseket még ezután fogják kihelyezni. A hétvégén már a kőoszlop megvilágítását, illetve a sétány alatt elhelyezett kis lámpákat is üzembe helyezték.

Közlemény

2014.03.06.