Antalffy Endre

1877. február 3-án született Ratosnyán, nyelvész, irodalomtörténész és műfordító.

A gyulafehérvári és kolozsvári egyetemi tanulmányait követően két évig Kairóban az Azhar-mecset mohamedán főiskolájának volt hallgatója, Jeruzsálemben és Konstantinápolyban keleti nyelveket tanulmányozott. Arab nyelvről magyarra fordította a teljes Koránt, az Ezeregyéjszaka több meséjét ill. perzs nyelvből Omar Khajjám verseit és Dzsámi epigrammáit.